Zvládni své strachy a žij svobodně…

Čas od času člověk stojí tváří v tvář svému strachu a hledá sílu jak jej překonat.  Strach člověka omezuje, v extrému ho paralyzuje. Strachová informace se stává desinformací a zmatkem a ten je překážkou dosažení klidu, míru a spokojenosti jednotlivce, který je součástí celku. Co s tím? Nezapomínej na to, že máš volbu, čím a jak se necháš ovlivnit, v co věříš a jak na základě této víry jednáš. Svým upřímným a jasným přáním máš možnost ovlivnit, jak věci dopadnou. Že to není možné? Ale je, jde o myšlenky, jejich čistotu a sílu, kterou jim dáváš.

Čisté a jasné myšlenky se sjednotí a pak se realizují. Jen je třeba, aby nebyly plné strachu a obav. Nic v životě není zadarmo. Pokud si přeješ zabojovat se svým strachem, ať už jde o prožitek z minulosti, o kterém nemůžeš mluvit, o strachu, který má nad Tebou moc, konkrétní fobie, kterou neumíš překonat či strach z toho, co bude, připrav se na to, že bude třeba něco dát. Bude třeba odevzdat toho, kdo se bojí a najít toho, kdo najde sílu se strachem bojovat. Oba dva jsou v Tobě.

Abys překonal/a svůj strach, je třeba ho pojmenovat, teprve poté je možné ho překonat. Z čeho máš strach? Nezaplétej se do projevů svého strachu. Hledejte jedno slovo, které vyjádří Tvůj strach. Pokud Ti v hledání chce někdo pomoci, využij toho.  Je zajímavé, jak velká úleva přichází, když se konkrétní strach jasně vyjádří slovem. Samotným pojmenováním strachu, odchází jeho velká část pryč. Pozor! Je ale zásadní rozdíl mezi tím, že hledáš, čeho se vlastně bojíš, abys to pojmenoval/a a následně svůj strach rozpustil/a a tím, když své strachy jen ventiluješ a házíš je slovy na ostatní.

Při házení strachů na ostatní, aby ses jich zbavil/a, přichází také částečná úleva, ale jen krátkodobá, strachy se následně vrací, neboť zákon akce a reakce je neúprosný.

Když pojmenuješ svůj strach, máš napůl vyhráno, ale čeká Tě ještě přímá konfrontace. Postavit se svému strachu a říci mu rozhodné NE.
Velkému strachu je třeba čelit velkým množstvím odvahy a silnou vůlí, ovšem ani to nestačí. K tomu, aby strach a jeho negativní dopad odešel jednou provždy pryč, je třeba mít srdce plné lásky. Pokud tomu tak není, pak strach neodejde, neboť má oporu ve zlu, které je strachem živeno.
Bez velké míry lásky v srdcích těch, kteří bojují se zlem, nastává nekonečný proces, kdy bojuje strach se strachem. Každý takový proces nabývá síly, až vygraduje a vybuchne.  Na takovém místě pak zůstávají otisky tohoto strachu, které znovu nahání strach těm, kteří tímto místem projdou, nebo kteří mluví o dané situaci.

Co se stane ve chvíli, když silou vůle hledíš odvážně svému strachu do očí a dokážeš otevřít srdce, ze kterého proudí neomezené množství lásky? Láska sama pošle strach pryč.

Lidé, kterým v srdci vyschl pramen lásky, kteří si jen berou od druhých, nepomůže jejich silná vůle. Naopak Ti, kteří mají svá srdce plné lásky, ale jejich vůle je slabá, budou také zrazeni. V období životních bouří a vzdoru si člověk vytváří nadnesené ideály nebo si hájí svá základní přesvědčení bez ohledu na objektivní opodstatnění a reálné možnosti jejich uskutečnění. To vede k ukvapeným jednáním a ke vzniku negativních myšlenkových programů, které se otiskují do prožívané reality.

Měj tedy silnou vůli a zároveň dbej na to, aby Tvé srdce neztvrdlo na kámen.

Jednou z možností, jak zvládnout své strachy, je studium v Pravdivé Škole Tarotu Radky Polcerové, ve které máš možnost naučit se techniky, jak poslat svůj strach pryč, jak přestat dávat vinu druhým, jak se skutečně rozhodnout pro změnu a dokázat ji zrealizovat. Je to jeden z možných způsobů, jak znovuobjevit cestu, která Tě dovede ke zdroji světla, které je opakem tmy. Uvnitř Tebe se opět rozsvítí světlo, které vpravdě nikdy nezhaslo, jen jsi ho neměl/a možnost vědomě prožívat.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.