PŘIHLÁŠKA na písemnou prognózu od Radky Polcerové

CENA za zodpovězení 1 otázky je 100,-Kč

Od pečlivého vyplnění Tvé přihlášky se odvíjí přesnost odpovědi. Své otázky se snaž zformulovat jasně a stručně. Pokud se otázka týká jiného člověka než Tebe, napiš do otázky jméno (popř. zkratku jména) a datum narození osoby, které se dotaz týká. Čím konkrétnější otázka, tím konkrétnější odpověď.
Způsob pokládaní otázek a jejich krajní mez je dána Tvým svědomím.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Cena: 1 otázka 100Kč   Číslo účtu:  219307533/0600 var.symbol: číslo mobilu.