ONLINE KURZ Radky Polcerové - cesta sebepoznání - zasvěcení dostupné každému

ONLINE KURZ Radky Polcerové - zasvěcení dostupné každému

Podívej se , jak probíhá výuka v jedné z pokročilejších lekcích online kurzu :-)
Radka Polcerováautorka a lektorka On line kurzu, absolventka mistrovské třídy Akademie sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

TECHNIKY VÝKLADU JE TŘEBA ZDOKONALOVAT PROCVIČOVÁNÍM - teoretická část

Techniky výkladu je třeba procvičovat, abys získal/a důvěru ve své schopnosti. Další důležitou podmínkou pro zdárné zvládnutí technik je Tvé nadšení a zájem, který je ovšem oproštěn od zvědavosti, dokazování sobě či druhým Tvých schopností. Jak tedy k procvičování přistupovat? Zpočátku postačí, když si řekneš před procvičováním, že si zopakuješ danou techniku proto, abys mohl/a technice i sobě důvěřovat. Důvěru v techniku výkladu získáš procvičováním a zapamatováním svého rozpoložení v okamžiku, kdy se Ti podařilo odpovědět správně. Proto zpočátku používáš otázky, na které existuje jasná odpověď, kterou si můžeš ověřit. Dále si procvičováním ověříš, co Ti jde v rámci dané techniky nejlépe. Při technice výkladu ANO / NE máš možnost číst odpovědi podle názvu vytažené karty, podle převládající barvy karty a podle tématu, které je přiřazeno k dané kartě. Časem je možné, že na Tebe karta a její energetický otisk, který je dán celkovými znalostmi o kartě "začne mluvit". Zní to divně, ale jinak to vyjádřit neumím :-).

PŘIPOMEŇ SI TECHNIKU VÝKLADU ANO / NE - praktická část

Vědomě odříkej jednotlivé body přípravy a otiskni je do svého energetického systému tak, jak je popsáno u této techniky (u Trumfu XII).

1. Napiš si na papír  svou otázku, na kterou budeš odpovídat pomocí techniky výkladu ANO /NE.

2. List papíru s otázkou si dej před sebe.

3. Vyber si z balíčku karet pouze ty, které máš již prostudované (v této chvíli jsou to Trumfy 0 - XIII).

4. Karty zamíchej.

5. Pravou rukou karty rozlož do vějíře.

6.  Přečti si otázku, nejlépe nahlas a začni intuitivně vybírat levou rukou 3 karty, které umísti do popsaných pozic pro techniku ANO /NE v pořadí, ve kterém je vytahuješ. Karty nejdříve můžeš pokládat do pozic obrázkem dolů a vycítit dlaní jejich energii a po té je teprve otočit a číst jejich význam v souvislosti s položenou otázkou.

Karty umístěné na pozicích TÉMA OTÁZKY, ANO či NE vyhodnocuješ: a) podle názvu vytažené karty, podle převládající barvy karty a podle tématu, které je přiřazeno k dané kartě.

Tvé rozpoložení pro výuku této techniky je pro dokonalé zvládnutí techniky velmi důležité! Dej tedy stranou chtění a zvědavost a pracuj klidně a pomalu. Tak se tuto techniku nejlépe naučíš. Nejde o to, dívat se někomu někam, kam nemusíš. Dobrý důvod, proč tuto techniku umět je např. pomoc sobě nebo druhému v těžkých chvílích rozhodování, pro zjištění faktu, který je podstatný pro zvolení té nejsprávnější varianty.
Radka Polcerováautorka a lektorka online kurzu, absolventka mistrovské třídy Akademie sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

PRAKTICKÉ CVIČENÍ PRO ZDOKONALENÍ techniky výkladu ANO /NE 

Teprve až odpovíš pomocí výkladu ANO / NE, který samostatně provedeš, rozklikni video a přesvěč se, zda Tvá odpověď je správná. Pokud se Ti to povede, zapamatuj si, v jakém rozpoložení ses nacházel/a, pokud se netrefíš, uvědom si, zda jsi byl uspěchaný/á, nepečlivý/á, nedal/a sis čas apod.

OTÁZKY pro procvičení techniky ANO / NE 

↓ 1 ↓

Vytáhnu na videu ČÍSLO 1, které bylo natáčené 5.3.2018 z obálky ORANŽOVOU HVĚZDU?
Radka Polcerováautorka a lektorka online kurzu, absolventka mistrovské třídy Akademie sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

↓ 2 ↓

Vytáhnu na videu ČÍSLO 2, které bylo natáčené 5.3.2018 z obálky lístek s číslem 4?
Radka Polcerováautorka a lektorka online kurzu, absolventka mistrovské třídy Akademie sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

↓ 3 ↓

Vytáhnu na videu ČÍSLO 3, které bylo natáčené 5.3.2018 TENTOKRÁT z obálky lístek s číslem 4?
Radka Polcerováautorka a lektorka online kurzu, absolventka mistrovské třídy Akademie sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

↓ 4 ↓

Vytáhnu na videu ČÍSLO 4, které bylo natáčené 5.3.2018 z obálky ZELENÝ ČTVEREC?
Radka Polcerováautorka a lektorka online kurzu, absolventka mistrovské třídy Akademie sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

↓ 5 ↓

Vytáhnu na videu ČÍSLO 5, které bylo natáčené 5.3.2018 z obálky OBRAZEC VE TVARU TROJÚHELNÍKU?
Radka Polcerováautorka a lektorka online kurzu, absolventka mistrovské třídy Akademie sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

↓ 6 ↓

Vytáhnu na videu ČÍSLO 6, které bylo natáčené 5.3.2018 z obálky PRÁZDNÝ LÍSTEK?
Radka Polcerováautorka a lektorka online kurzu, absolventka mistrovské třídy Akademie sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

↓ 7 ↓

Vytáhnu na videu ČÍSLO 7, které bylo natáčené 5.3.2018 z obálky LÍSTEK S ČÍSLEM 3?
Radka Polcerováautorka a lektorka online kurzu, absolventka mistrovské třídy Akademie sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

↓ 8 ↓

Vytáhnu na videu ČÍSLO 8, které bylo natáčené 5.3.2018 z obálky ZELENÝ TROJÚHELNÍK?
Radka Polcerováautorka a lektorka online kurzu, absolventka mistrovské třídy Akademie sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

↓ 9 ↓

Vytáhnu na videu ČÍSLO 9, které bylo natáčené 5.3.2018 z obálky LÍSTEK S ČÍSLEM 5?
Radka Polcerováautorka a lektorka online kurzu, absolventka mistrovské třídy Akademie sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

↓ 10 ↓

Vytáhnu na videu ČÍSLO 10, které bylo natáčené 5.3.2018 z obálky OBRAZEC VE TVARU KOLEČKA?
Radka Polcerováautorka a lektorka online kurzu, absolventka mistrovské třídy Akademie sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

OVĚŘENÍ správnosti Tvé odpovědi.

↓ 1 ↓

Ověř si správnost své odpovědi.

↓ 2 ↓

Ověř si správnost své odpovědi.

↓ 3 ↓

Ověř si správnost své odpovědi.

↓ 4 ↓

Ověř si správnost své odpovědi.

↓ 5 ↓

Ověř si správnost své odpovědi.

↓ 6 ↓

Ověř si správnost své odpovědi.

↓ 7 ↓

Ověř si správnost své odpovědi.

↓ 8 ↓

Ověř si správnost své odpovědi.

↓ 9 ↓

Ověř si správnost své odpovědi.

↓ 10 ↓

Ověř si správnost své odpovědi.