ONLINE KURZ Radky Polcerové - cesta sebepoznání - zasvěcení dostupné každému

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VÝUKY

Výuka je složena z 5 částí, které se v pravý čas spojí a vytvoří systém,
který je vysoce funkční a prakticky použitelný.

Radka Polcerová

autorka a lektorka Pravdivé Školy Tarotu
Absolventka mistrovské třídy sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

1. Teoretická část zahrnuje informace, které dávají základ, na kterém je možné stavět další části.

2. Psychologická část Online kurzu nabízí studentům postupy, jak posílit svou psychiku, jak rychle odbourat napětí, které zabraňuje vidět pravdivé informace, jak docílit, aby psychika byla stabilní a vyrovnaná natolik, aby unesla úspěch, který se dostaví. Ukazuje cestu, jak pracovat s lidskou psychikou, aby dokázala přijmout někdy i nepříjemné informace a její síla se mohla projevit vyrovnaností a připraveností vyhodnotit, co se vlastně stalo a jak z toho ven. Klade důraz na to, že Vaše prognózy nemají nahánět strach, ani udivovat ostatní, ale nabídnout kvalitní pomoc sobě nebo druhému.

3. V magické části výuky dostanete do svých rukou nástroje, které vychází ze zdroje světla, o které se budete moci opřít ve složitějších úsecích výuky. Postupným výcvikem budete objevovat své nevšední schopnosti, ke kterým máte nejblíže a které odpovídají Vaší výbavě pro život. Krok za krokem budete poznávat, která nadsmyslová schopnost Vám byla dána do vínku, abyste své úsilí zaměřili konkrétním směrem. Naučíte se sebekontrole, která upevní Vaše sebevědomí. Objevíte svou výjimečnost v plném rozsahu, a naučíte se, aby Vám i ostatním byla k užitku.

4. V léčitelské části máte možnost se dozvědět a prakticky vyzkoušet techniky, které Vás udrží v co nejlepší psychické, fyzické i duševní kondici. 

5. Praktická část se zabývá převedením teoretických znalosti do praxe. Seznámíte se s několika způsoby výkladů a naučíte se zvolit, která z technik je nejvhodnější pro daný okamžik. Naučíte se prodlužovat chvíle, kdy pracují obě hemisféry mozku ve vzájemné spolupráci tak, abyste neztratili spojení se svou intuicí ani schopnost používat své analytické myšlení. Seznámíte se s tím, jak vystihnout podstatu a pokládat otázky tak, abyste na ně mohli dostat pravdivou odpověď. V oblasti osobního rozvoje, Vás povede, On line kurz k tomu, abyste dokázali vyjádřit své vnitřní pocity, popsat své myšlenky a správně interpretovat informace, které k Vám přicházejí vycítěním jednotlivých vjemů a obrazů.

Věřím, že pro Vás bude On line kurz přínosem.

Radka Polcerová

autorka a lektorka Pravdivé Školy Tarotu
Absolventka mistrovské třídy sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti