ONLINE KURZ Radky Polcerové - cesta sebepoznání - zasvěcení dostupné každému

PŘÍBĚH RADKY

Život, který stoji za to žít, cesta, kterou stojí za to jít.... Radka Polcerová

Radka Polcerová

autorka a lektorka Pravdivé Školy Tarotu
Absolventka mistrovské třídy sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti

Život, který stoji za to žít, cesta, kterou stojí za to jít.... Radka Polcerová

Každý člověk má dáno, že zná svojí nejlepší cestu, s tím se narodí. Tak jako mnoho dalších, i já jsem  zažívala v dětství výjimečné chvíle. Slyšela jsem věci, které nikdo neslyšel, viděla dopředu to, co se později stalo, snila sny, které se následně plnily, a znala cestu, kterou mám jít. Často se stává, že vlivem vnějších okolností, výchovou, společenskými a morálními zásadami či vlivem formálního vzdělání člověk ztratí svůj směr, protože je přesvědčován, že jeho cesta je jiná. Schopnosti, které jedinec dostal do vínku, nejsou buď podporovány, nebo jsou úplně potlačeny.

Ještě v době dospívání se občas stalo, že díky svým schopnostem jsem dokázala druhým pomoci, objevovala se i vnitřní síla, která mi dovolovala druhé ochraňovat, ale své schopnosti jsem pomalu, ale jistě ztrácela. Dá se říci, že byly chvíle, kdy jsem téměř přestala věřit, že výjimečné schopnosti, vůbec existují.

S postupujícími životními událostmi, kterými jsem procházela, jsem se začala ptát, kde jsou ty okamžiky, které jsem v dětství zažívala? Dospěla jsem k tomu, že je člověk zažívá neustále, jen se je naučí ignorovat. Stala jsem se pozorovatelem svého života a naučila se nepřehlížet chvíle, při kterých se jakoby čas zastaví a je možné objevit zákonitosti, které se opakují.

V té době jsem vytrvale cvičila základní pročišťující a léčebné techniky, které mi pomohly nalézt pevný bod, aby se ze mě stal pevný, odolný, vnitřně silný člověk, který může vědomě řídit svůj proces zdokonalování. V době, kdy jsem čekala své první dítě, jsem pochopila, že mám takové vize, jakým jsem člověkem. Čím víc je člověk zablokovaný strachem, ať je převzatý z minulosti nebo je prožíván v současnosti, tím víc ztrácí kontrolu nad svými opravdovými schopnostmi. Pokud je člověk vyrovnaný, pak k němu přicházejí vize, které osvětlují jeho cestu.
Po sedmi letech studia nadsmyslových schopností, ozdravných a očišťujících technik spojených s poznáváním a osvojením Tarotu, jsem se začala touto oblastí zabývat profesně. Pomáhala jsem lidem pochopit jejich život, přijmout události, které je potkaly, rozumět tomu, co se stalo a hledat cestu, která vede dál.

Společně s manželem jsme začali cvičit tai-či, věnovali se lukostřelbě, historickému šermu, také jsem se vrátila k jízdě na koni a k trénování koní a jezdců. Cesta rozvoje není jen o duchovní a psychické vyrovnanosti, ale je také podmíněna a vyvážena fyzickou zdatností a dovedností. Teprve celek vytváří rovnováhu, která se může projevit navenek. Rozhodla jsem se, že zvládnu umění, jak žít život, který mě baví a zároveň mě naplňuje.

Posledních 21 let učím lidi, jak mohou pomoci sami sobě i všem ostatním, kteří jsou propojeni s jejich životy.

Zažívám vnitřní radost a štěstí, které převažují nad nehezkými událostmi, které se v životě stávají. Díky získaným dovednostem dokážu rychle a bez zbytečného trápení řešit někdy i nelehké životní situace, které vnímám jako zkoušky, které člověka posouvají vpřed. Vím, že když člověk přijme sám sebe, otevře a vyčistí všechny rány, které mu byly zasazeny, zná a používá pročišťující techniky, které ho udržují na správné cestě, je připraven plnohodnotně žít, plnit si své sny a odevzdávat druhým to, v čem je opravdu dobrý.

Pokud jsi objevil/a v mém příběhu motivaci a touhu naučit se prakticky používat svojí výjimečnost, aby Tobě 
i Tvému okolí přinesla užitek, jsem ráda a vážím si toho.

Dveře do Pravdivé Školy Tarotu jsou otevřené...

Radka Polcerová

autorka a lektorka Pravdivé Školy Tarotu
Absolventka mistrovské třídy sebezdokonalování a plné seberealizace osobnosti